Luovutussopimus

  1. Jokaisesta luovutetusta eläimestä tehdään uuden kodin kanssa luovutussopimus. Luovutussopimuksen tarkoituksena on varmistaa eläimelle jatkossa hyvä hoito ja elämä sekä ehkäistä sen joutumista uudelleen kodittomaksi.
  2. Vastaanottaja sitoutuu hoitamaan eläintä eläinsuojelulain ja -säännöstön mukaisesti hyvin ja vastuullisesti sekä viemään sen tarvittaessa eläinlääkärille. Lainsäädännön minimivaatimusten täyttäminen ei kuitenkaan riitä, vaan PESU vaatii tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti eläimen huolenpidolta korkeampaa tasoa.
  3. PESU tarjoaa vastaanottajalle neuvoja ja tukea eläimen sopeutumisen ja hoidon onnistumiseksi tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.
  4. PESUlla on oikeus seurata eläimen sopeutumista ja vointia tiedustelemalla tai vierailemalla eläimen luona ennalta sovittuna ajankohtana.
  5. Luovutuksen jälkeen vastuu eläimestä hoitokustannuksineen on kokonaan vastaanottajalla, tämä koskee myös eläimen koeaikaa. Vastaanottajan tulee huolehtia eläimen rokotuksista ja madotuksista. Eläimellä ei saa teettää jälkeläisiä. Leikkaamattoman kissan vastaanottaja sitoutuu leikkauttamaan kissan sovitusti.
  6. Luovutetulla eläimellä on 1kk koeaika, jonka kuluessa sopimuksen voi kumpikin osapuoli purkaa. Tällöin sekä eläin että puolet maksetusta luovutusmaksusta palautetaan. Luovutusmaksua ei palauteta eikä eläimen hoitokuluja korvata, jos eläin menehtyy tai joudutaan lopettamaan koeajalla. Koeajan jälkeen palautuneista eläimistä ei makseta luovutusmaksua takaisin.
  7. Jos eläin katoaa tai kuolee, vastaanottajan on ilmoitettava siitä viipymättä PESUlle. Vastaanottaja sitoutuu ilmoittamaan PESUlle myös muutokset henkilö- ja yhteystiedoissaan.
  8. Vastaanottajalle ei ole oikeutta luovuttaa eläintä edelleen ilman PESUn edustajan suostumusta eikä lopettaa sitä ilman eläinlääkärin suositusta tai eläinsuojelullista syytä. Jos vastaanottaja ei pysty pitämään eläintä, tulee hänen ilmoittaa siitä PESUlle välittömästi. Vastaanottaja sitoutuu kuitenkin pitämään eläintä, kunnes PESU löytää sille uuden paikan.
  9. Eläimen vastaanottaja sitoutuu ilmoittamaan eläimen sopeutumisesta uuteen kotiin.
  10. Kaneja, jyrsijöitä ja lintuja on pidettävä vapaana. PESU ei luovuta eläimiä häkkieläimiksi. Lauma- ja parvieläimillä on oltava yksi tai useampi lajitoveri. Kissoja ei luovuteta ulkokissoiksi.