Pirkanmaan eläinsuojeluyhdistys, PESU ry:n uusi hallitus toimikaudelle 2024–2025 valittiin kevätkokouksessa Tampereella 25.5.2024.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hämy Rintala.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Karo Hult, Minna Hölttä, Petri Kallio ja Elli-Noora Liukkonen. Lisäksi valittiin neljä varajäsentä: Mari Havikari, Outi Kannila, Annika Salomaa ja Joni Virolainen. 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi nimitettiin Minna Hölttä.

Petri Kallio jatkaa sihteerinä ja Outi Kannila rahastonhoitajana.

Kokouksessa vahvistettiin vastuuvapaus edellisen toimikauden hallitukselle sekä hyväksyttiin vuoden 2023 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Myös tilintarkastajat valittiin. Lisäksi lanseerattiin PESUlle turvallisemman tilan periaatteet.

Kiitos edelliskauden hallitukselle hyvästä hallitustyöskentelystä - uusi hallitus jatkaa tästä!